ความทุกข์อยู่ที่ใจ

หลวงพ่อดีเนาะ เป็นเกจิอาจารย์มีชื่อที่ใครๆก็รู้จัก ท่านมีลูกศิษย์ลูกหา
และผู้เคารพนับถือ มีเรื่องเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมี และการประพฤติปฏิบัติ
ตนของหลวงพ่อ และเนื่องจากหลวงพ่อดีมีคนเคารพนับถือมาก จึงมีผู้มา
ถวายจตุปัจจัยข้าวของเครื่องใช้ที่มีค่าแก่ท่านมากมาย ในกุฏิของหลวงพ่อดี
จึงมีข้าวของเงินทองที่เตะตา ล่อโจรให้อยากลองของมากมาย แต่ดูเหมือน
หลวงพ่อท่านไม่ค่อยจะสนใจวัตถุรอบกายของท่านแต่อย่างใด

อยู่มาวันหนึ่ง หลวงพ่อดีก็ถูกโจรที่ชอบปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์มากมาย ถือปืน
บุกเข้าประชิดตัวหลวงพ่อบนกุฏิ พร้อมทั้งประกาศว่า ” นี่คือการปล้น อย่าได้
ขัดขืนนะหลวงพ่อ ” หลวงพ่อก็ยิ้มกับโจรด้วยอารมณ์ดี และไม่มีอาการ
สะทกสะท้าน ท่านกล่าวกับโจรอย่างนิ่มนวลว่า ” ปล้นก็ดีเนาะ ” โจรชัก
แปลกใจในคำพูดและท่าทีของหลวงพ่อ โจรถามว่า ” ถูกปล้น ทำไมว่าดีหละ
หลวงพ่อ ” หลวงพ่อตอบว่า ” ทำไมจะไม่ดีหละ ก็ข้าต้องทนทุกข์ทรมาน เฝ้า
ไอ้สมบัติบ้าๆนี่ตั้งนานแล้ว เอ็งเอาไปเสียให้หมด ข้าจะได้ไม่ต้องเฝ้ามันอีก ”

นั่งรถไปได้สักพัก เครื่องรถก็ดับอีก คนขับรถบอก ” รถเสียครับ ” หลวง
พ่อก็บอกว่า ” ดีเนาะ ได้หยุดพักชมวิวเนาะ ” คนขับซ่อมรถได้สักพัก ก็ออก
ปากขอให้หลวงพ่อช่วยเข็นรถ ความจริงหลวงพ่อก็แก่ ข้าวก็ฉันได้ไม่กี่คำ
แต่ท่านก็ยิ้มแล้วบอกว่า ” โอ้ดีเนาะ ได้ออกกำลังกายเนาะ ”

แล้วก็ขมีขมันออกแรงช่วยเข็นรถ จนวิ่งได้ไปถึงบ้านงาน เวลาเลยเที่ยง
หมดเวลาฉันไปแล้ว เป็นอันว่าวันนั้นหลวงพ่ออดข้าว เจ้าภาพก็ร้อนใจ อะไรๆ
ก็เลยเวลามานาน นิมนต์ท่านขึ้นเทศน์ทันที ” ดีเนาะ มาถึงก็ได้ทำงานเลย
เนาะ” หลวงพ่อว่าแล้วก็ขึ้นธรรมาสน์เทศน์จนจบ มีคนชงกาแฟถวาย แต่
เผลอตักเกลือใส่แทนนำ้ตาล หลวงพ่อจิบกาแฟไปหนึ่งคำ แล้วก็บอกโยมว่า
” โอ้ดีเนาะ ดีๆ ” แล้วก็วางไว้

ธรรมเนียมของหลวงพ่อที่หลังๆเวลาท่านฉันอะไร ลูกศิษย์ก็อยากได้บ้าง
ว่ากันว่าเป็นสิริมงคลดีนัก เรียงหน้ารอกันเป็นแถว แล้วลูกศิษย์คนแรกก็ดื่ม
กาแฟ ก็พ่นพรวดออกมา ” เค็มปี๋เลยหลวงพ่อ ฉันเข้าไปได้ยังไง ! ”

หลวงพ่อว่า ” ก็ดีเนาะ ฉันกาแฟหวานๆมานาน ฉันเค็มๆมั่งก็ดีเหมือนกัน ”

ไม่ว่าฝนจะตก แดดจะออก ลมแรง นำ้ท่วม หรือคนด่า หลวงพ่อท่านมอง
ไปในแง่ดีได้หมด

มีลูกศิษย์ใกล้ชิดคนหนึ่งไปทำผิด ถูกจับไปติดคุก ท่านก็ว่า ” ก็ดีเนาะ
มันจะได้ศึกษาชีวิต ”

แต่โจรก็ขู่อีกว่า ” ไม่ใช่ปล้นอย่างเดียว ฉันต้องฆ่าหลวงพ่อด้วย เพื่อปิด
ปากเจ้าทรัพย์ ” หลวงพ่อดีก็ตอบเหมือนเดิม ” ฆ่าก็ดีเนาะ ” โจรแปลกใจจึง
ถามว่า ” ถูกฆ่ามันจะดีได้อย่างไรหละหลวงพ่อ ” หลวงพ่อตอบว่า ” ข้ามันแก่
แล้ว ตายเสียได้ก็ดี จะได้ไม่ทุกข์ร้อนอะไร ” โจรรู้สึกอ่อนใจเลยบอกว่า
” ถ้าอย่างนั้น ฉันไม่ฆ่าหรอก ” หลวงพ่อก็พูดเหมือนเคยว่า ” ไม่ฆ่าก็ดีเนาะ ”
โจรก็ถามอีกว่า ” ทำไมฆ่าก็ดี ไม่ฆ่าก็ดีอีก ” หลวงพ่อบอกว่า ” การฆ่ามันเป็น
บาป เอ็งจะต้องชดใช้เวรทั้งชาตินี้และชาติหน้า อย่างน้อยตำรวจจะต้องตาม
จับเอ็งเข้าคุก เข้าตาราง หรือไม่ก็ถูกฆ่าตาย ตายแล้วก็ยังตกนรกอีก ”

โจรเลยเปลี่ยนใจ ” ถ้าอย่างนั้น ฉันไม่ปล้นหลวงพ่อแล้ว ” หลวงพ่อดีก็
ตอบอีกว่า ” ไม่ปล้นก็ดีเนาะ ”

ในที่สุดโจรคนนั้นก็สำนึกบาป เข้ามอบตัวกับตำรวจ เมื่อพ้นโทษออกมาก็
ขอให้หลวงพ่อดีบวชให้ และบำเพ็ญศีลภาวนาตลอดมา ส่วนหลวงพ่อมีคนให้
ฉายาท่านว่า ” หลวงพ่อดีเนาะ ”

หลวงพ่อมองโลกในแง่ดี ไม่เคยจับผิดใคร ไม่เคยว่าใคร เจอปัญหาอะไรๆ
ก็พูดว่า ” ดีเนาะ ” จนกระทั่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวให้เป็น ” พระเทพวิสุทธาจารย์สาธุอุทานธรรมวาที ” ซึ่งแปลว่า
” ดีเนาะ “

The recitals

กรรม

I did the same thing. If the girl I love. If you do not like to disagree with this objection was not resumed. He would love for him to be satisfied until. Until that happens, it will damage it .. I know it’s wrong to. But it’s wrong to do it to the position it was not. This is a simple example. What is the diagnosis. Be diagnosed by carrying out a large I usually can. Bias arises in the mind. This is called ฉantacti. I hate the place. We do not like it. Do not like it when people do not have a resolution that is not bad is it altogether.

The resolution in the case. It has a base that is like. I do not like that it is. The sake of the example as well. I love that it is selfish like that. It’s a pleasure to enjoy the best. I want to get involved in another one that I do not like I do not appreciate what he was doing was not my mood. I hate it. The bias that occurs immediately. That does not apply. Action is not valid. Although it was not to be. But if you did not go ahead. Adgtikieแpaale ever called. I have the same. I hate to call it biased.

Biased because of fear. Some fear that this decision is influenced him. He feared henchmen. I was afraid of the big powers. The diagnosis is usually built into the fear. To provide a safe Selfishness is the same. Put into use again. What is the diagnosis was wrong and it was not exactly the truth. This is called biased because of the fear.

This selfishness. I’m saying it. What they often turn to the subject. Because it is important. The base of both the good and the bad people. If it’s in the bad. That’s a selfish element. To make people think it’s wrong to commit to anything. In ways that are damaged. Because of the selfishness that has happened before. If not selfish. Is seen in the fact that Dharma. It would not be wrong. Because the Dharma. I think it will be like. Target. I have to get involved. Thought to be caused by it.

For a simple example, that the “A.” This is the one. Then that person to act for him as one. Most of the people he saw that it was not any different, but not with the “J” did not think so. Did not see in it. To say that he was so good as well as the “Republic” was organized under the patronage of the then hold up in a variety of ailments. He helps his mother died. Funeral for his help. That has suffered distress, ran to assist. Help and support are a bunch of his mind, “a” for the love and respect that person. But do not think that what we have, it is a matter of individual Or the public. The only think that I was good at it. What is he doing to the damage that was wrong. Back out of sight. I can not see. Because it overcomes prejudice.

Bias is bias when it happens. Because it is biased. Called ฉantacti, I hate bias. Call it hate, fear and prejudice. Called prejudice, bias due to ignorance. Called intolerance.

4 The objective of this one. If it happens in the mind of any person. The person must continue to decline. Why the Great Depression. I think it’s wrong to say that the criminal association, they are pebble stones go wrong with. This is the base for the four bias in mind. Otherwise, it will happen, it will tilt the bias that exists as we have love, we have to look at the positive. Useful to them. Anyone that does not agree.

Suppose that a young girl has a crush on each other. The young girl in love. I looked down and saw that my parents did not have it. But the young people are the ones finical A rancher. I do not have bad habits. Then I told her that. I consider this to be the young man she had a fan here. It does not matter what. Daughter to believe. I like it … do not believe. That you find offensive or otherwise objectionable in this. I do not like to say that this different manner. He did not see any of the people he loves. I love him so much. He has very little bias. Called partial sides were very little. Who says it is not for this that I do not like it. I usually take the environment as an excuse to claim that he is not just the poor. He does not miss the USSR. I accept the fact that others see. Because of the eye, it is translucent. What a blur to me. Not clear as to the actual situation.

The bias is due to the fall. I do not know what is. I do not understand. There is no reason not affect intelligence. He heard that it was said to him. This is called intolerance. If these people are so prejudiced. It also distracted by it.

Now he is one. Is often used to bias the thing. To do this and that next. Damage to various reasons. What’s the diagnosis that was. That evil is not evil. Will not be prejudiced. Widgets will be fairly diagnostic. With fairness, it must be attributed to many things, such as taking the Five Precepts before the diagnosis. The action is good or evil. It is an offense to pay or not. What are the five precepts, we are very well known. Is to not kill each other. Do not plug the well. The Act does not encroach love to entertain, not to speak lie. Not consume alcohol as the site of negligence. This is the primary We will take a decision as to what is wrong.

The Buddha

The Buddha has not decided whether he will preach to anyone to declare.
Religion since the Enlightenment onwards, this What has come into the presence of the 7 days.
This is seen by the third week. The residence is under the focus of the three is the list of participants.
Which lies southeast of the Prasrimahabhodi.

Mugabe and organisms is a tree that is common in India. Have appeared in the literature.
Click here both. And so many others. In Vessantara allegory is discussed.
Pool and concentrate organisms at Vessantara to stay on time, went to the forest.

Thailand is a very focus and that the organisms in a pinch. Understand how to use. I see a similar manner.
This is caused by moisture such as canals, marshes, stream was tough wood flower pendant.
Both white and red. The apple is about as thick as a normal sling trees provide good shade.

When the Buddha sat here. Rain fell lightly doped winter you uninterrupted seven days.
The author tells that the Buddha had composed. Mugabe called the serpent of organisms in the water that is in
The same area of the cobra hood spread hairy seventh round cover to protect against wind, rain Buddha.
In a blow to the body and a splash when rain is gone serpent dawn hairy slip out.
The young man transformed himself into a sexual way before the Lord Buddha standing guard.

Nacprk Buddha Buddhist built. I was referring to the incident with his vision.
Buddha in life or now. Buddha is a sacred trust that is harsh.
A picture or indirectly teach the virtue of mercy and good fruit. Even snake serpent.
In the swimming pool, it is also dedicated to the custody of the Buddha.
The clasps of graciousness.

I killed a pig

Every time you go out hunting. Fitting to carry firearms. One day, he is not one boars shot in the hip. It’s very painful. And turned to the Lord with rage. But he did not care. I went back home happily bear boar. Upon returning to the house he was prepared to kill them instantly. Looking for a wild boar with a loud cry about. To plead for his life. But he was not interested. I picked up a knife stab to the neck its full force. Soils are so suffocated her naked! He took the whole hog scald and clean. Then cut into pieces. I made some food. Remaining after drying the skin.

From the moment the boar was shot. Up to the moment it was placed over it. It has a vendetta against him for the time. It reminds me that it is doing something wrong. Why did he have to kill it. But he did not have the fear of what to do in any way. Because this action was not his first. Life, young and older. He lives to kill off a lot. Such as fish, birds, chickens, ducks, pigs and many other times had to hunt for food.

As long as the results are not evil people, they usually do not feel remorse. Also continue to fret evil. When evil comes to him that resulted. He will gradually realization and recognition of the suffering that had been made to the others. The shape is the same. Years ago. He never thought that. What to do then. It will affect him forever to do. Contrary to that. They are a good thing. Because he has to eat something delicious. I was out hunting. At any time on it. The idea is that those Luddite has come a long way since I was young. Until the age of 45 years resulted in a gradual action. He is creeping along. He has been known to cause pain and suffering.

He lived in the village. Relatively abundant in both rivers and mountains, the people can always be tricky. I do not buy that. Some made it to the river for fishing. Some of the birds he shot. Shooting animals for food. He is just like the others. To catch animals to eat on a regular basis. He is very tricky. I have a lot of time fishing. Time to hunt wild animals is often a big one in terms of the money he was very lucky. Because large animals for food every time. Unlike the other villagers. It does not certain. But if you look at the other hand. His good fortune. As well as what he allows Tmewr greater deeds.

Then came the next day. The day he went hunting for a more regular basis. He never thought this would happen to him. I just think that. I hunt a lot. Such as wild boar, wild fowl. He has prepared for trapping animals. And the gun is ready to fire when the animal passes. He sat for a long time. Boar was eventually passed. He felt suddenly that this lucky. Certainly not eat pork.

But the boar did not accidentally walk into the trap laid for him. He then used the gun to shoot the gun once the trigger is so bad timing. Gunfire resounded. I ran the boar. While he is defeated ผlึeg down to sleep on the floor. Because he fired the gun. Out and splinter and break the barrel steel. Ejected into him. With the blood flow throughout the body. Torture sailed capture the heart of the Lord!

But not with the wild boar. He helped compose the body stand up. I once chased a wild boar. I forget that they have to trap them. He then ran to the foot of the trap. Face trap it is running. I plugged it into his stomach so hard. I collapsed to the ground in pain for the rest!

This is followed by the results of evil deeds in this life. This is not enough. Karma will also need to satisfy the following equation to the next. The only way to reduce youth action to alleviate the weight down some. It is good to see. Make it very very much. Evil exists, it will light up only so much. A lot like the black water in the glass. If you add water to it. Black water, it gradually. Clear up. The addition of water to much. The intensity of color in the water would be diluted slowly to become. I will give a hundred percent to refute it. It is therefore not possible to keep well away from this that there is no time left to do it anymore.

But it’s fitting to . He was beaten and left to take the bloodied bodies striving. Down the mountain pathways. To return to the village that is over kb. Each step of the equation, he is full of suffering. And before that he would not tolerate the pain until fall I have had people in the village came to see him. It led him to a doctor immediately.

Painful lessons that I’ve been in this equation. Made up his mind that Action because he had made it. Action, it has come to him fully. He intended. This continues to be a wild chase that to be a shortage.

Fate of the fish

Fresh fish is sold. Sometimes the customer is buying a home to return to. But sometimes you have to hit a woman with a fish head. This could be because people do not know what to buy or not sin. However, most of her clients are hammering fish almost every time. Which she had made. It is because of her career. Many times women think that they do not sin. But the man who ordered the killing of more than a sin. It has sometimes felt like she was thinking, such as appeasement. Itself in the fact that deep. She was also afraid of sin.

As a small market in District Wattana. Sa Kaeo province. A female is called a “full moon” She sold fish in the market for many years. I have sold many fish species. Fish such as carp, catfish and more.

Earlier moon occupation farming. Some years, it has little profit. Some years, it’s a loss. But chances are good that almost no profit. As a result, she decided to turn to a professional trade. Which is thought to be made up as a family.

When I have a little money to invest. She was looking for something to trade. It has been suggested that I sold it to buy. Which I think would be a good profit. And it’s not much investment. The moon suddenly decide to trade fish.

She went to the land market and to sell fresh fish. Profits from the sale of fish has been well tolerated. Enough to feed the family. The moon was pleased with this profession. Because it will change her life ever. Only a few years, she has also made substantial money. Made over the past several years.

The fish head is pounding. If a small fish. Is not horrible. If it is a large fish, such as the big fish. It’s awesome as well. Wooden moon takes a sledgehammer to smash heads vigorously. The rebound bounced into her blood. Each day is a fish caught in the shirt. Body and everywhere!

The first is the fishing rods. Moon was stunned as well. I made it a habit to see. Become the norm. Mind had awed with the power of karma. I do not feel afraid anymore.

Each day, the fish were not killed outright. Small and large. The fish kill those customers. Sometimes she would kill me to do their own food. If one day you have to sell a lot of fish. She is locked up and sold the next day.

Over the last several years. The moon is still living as a female fish. She did not see that. It will result in bad karma, however. On the other hand it back to her with the skin. Comfortable than when I made it. She found a great career. I do not have to steal it. I did not cheat. Not fooling anybody. A pure professional.

But she did not realize that. This profession is a profession to be pure evil, but it has potential. I need to kill other organisms. I love my life and all, but I suffered with them. Evil deeds and this will not condone or even no punishment, but karma is a function of its own.

The result of such an action. Can occur in several ways. And usually happens when we do not have it. When the moon is the same.

One evening, after the sale is completed. She drove home like a normal pickup. But the heavy rains made the road slippery, but has not slowed moon. It’s dusk, so start on a curve, the car’s balance. And the capsize unexpectedly. To hit her head with such force that the steel shell collapse and slight wound to the head at several points. It is fortunate that she has not died!
When her family was shocked to see the event. Then rushed to the hospital immediately. It was lucky she was not to cause death. But her head had been severely affected. Her headaches all the time. Difficult for doctors to treat and cure as normal.

By this time she did that. The reason for this is because I like her as she pounded fish all the time, because the two events she had experienced themselves. Are all in the head. She believes that HTML code is certainly true.

Keeping the moon in the hospital for several months to return to normal trading. But then, I do not think. The car then flipped over her head injury as a result of the strike, the fish head, she thought it was only an accident. Nothing to do with the killing of fish in the slightest.

After about 3-4 months she started trading on the condition that it is not hundred percent recovered. The law of karma was served next. The old story that she had forgotten that the feud over who did what. But then it came to aggravate her life.

One day, while the moon was prepared to rice trade market suddenly visited with a man who is stalking her. When I called her to ask. But the man did not respond. She took me out to the lost and broken. But she did not give a damn for a man that is either hand it back to the wooden sledge ran very fast for a full moon. Until her off guard. The run was not bad. Young men are not hammer blows to her head made her collapse grill it 2-3 times now! It ran away.

Fate of the outrage

In the middle of the busy capital of Thailand “Krai strategy”, which is one of the top hotels in Bangkok, Thailand trade more than 10 years from the date of arrival in the capital to this day. He lives better than ever. It is a joy. And that he had money and gold for it. I always forget him. Money on something that is not useful to use on a regular basis.

While closer to home. Coincidentally, I met a young girl. , Not far from his home, he does. And from his drunk and insane. The idea arose in his mind a sudden. He wanted to rape this child too. At that time, he never would have guessed that. The result will be. I just want to have fun for a time only.

When found, he goes straight to the girl immediately. As I watch the girls. I think that is just plain drunk. When done with the theater. He grabbed the girl is. Then drag it to the edge of the desert. Although she struggled and shouted for help. But the battle was done by hand gag. I punched in the body. And you can not defend himself. The battle was done I was raped.

During this period he broke it. Strategists have done diligently to create. But his bad habits like drinking drugs drunk is like. This gave his life to turn up. And it enhances the good that is in his less indefinitely. Especially when they have a friend who is not augmented.

After trading throughout the Sun Krai is often geared to compensate for fatigue by going out to clubs, bars. Drinking with friends. To relax. I did not realize that. This does not have to compensate for them. In contrast to the tired beat down carefully.

One day, he went on as usual. And was drinking heavily. It was a long weekend. He thought that it would take to satisfy. Equation is very tiring. Dedicated to the pursuit of money. These were just pleasure. He did not realize that it also had the pleasure of many more, but in his mind. Happiness is tangible, easy and cheap enough to eat. When he had returned home drunk.

After the rape of a young girl crying with shock and grief. Strategic done so afraid that if she is not. He was arrested. Young men shouting and threatening to tell me that if I did not believe the girl was killed the terror seriously. Then he let her go. She went back home tearfully. Heart filled with regret I hurt. But it does not tell a story that happened to me.

Day time she became pregnant. When parents know my relatives. It’s worth asking who the father of children. She eventually refused to disclose the fact that she was raped. Relatives went to the police report. The attempt to find a strategic Krai. Shortly after the incident occurred. He moved his family to the other. By lying to my wife that the debt payable. Trying to track down and kill.

Happy trading strategy continue to work to raise offspring. His only daughter to be like a superhero cornea. Has now grown into a beautiful young then.

Eventually I made it for him until one day the police traced him anywhere. And arrested immediately. Prakผogeyaws charges. I go to prison for many years. And it is not enough. While in prison. He knew about her daughter, which made him a very serious heartache.

Happy because the battle is in prison. Beautiful wife and daughter were alone. One day, a group of thugs in a row that saw his daughter. I might talk in the manner of a young girl’s. But she did not play. Hooligan groups that will not irritate I know, this is just a mother of two only.

One day, during which they consumed alcohol in the mouth of the alley. Happy to see her daughter walk past strategy. She returned from shopping at the mall. When I saw the tease as ever. But today, she was furious. So I responded back. Jokers are not satisfied. She turned to walk all the way.
A little girl went crying all the way. Her mental state was deteriorating. The sorrow and anguish. Because the life of a woman. There is nothing more cruel than this is it.

But the more distressed over her parents. Happy geared especially the father. Upon hearing that my daughter was raped by gangsters. He felt pain and greatly troubled. I wanted to get out of prison to kill them all to death. But they do not. I could only groan as if I was mad!

When he regained consciousness, and consciousness. He retrospective review of the whole story. He hit the ball to do it. Part may be due to the action that he did that. Retribution he may be arrested in prison are just a few. But that their children are being raped. It is a serious retribution for his father.

At first she did not think there would be nothing. But do not give up, they provoke She is trying to speed up the pace as fast as possible. But it is inevitable. These thugs raped her and held together satisfactorily. Then released to go home.

Dharma

The following story is another case of a young girl who is haunting the dark. She did something wrong. The idea that it is a pleasure. The self-satisfied. But then it turned out she was suffering for a long time.

Her daughter Tanya Martin. The laborers. Her home along the canal. The fertile irrigated. Her career shrimp farming. She went on shrimp from children. Shrimp with a toy. What if I want to play with the life of shrimp. I do not like shrimp, they will play with her or not.

Tanya Martin, like most of what is torture shrimp. The arrest was first placed in the Freeze (Freeze) of the refrigerator or freezer. It’s tough to torture and death. After soaking for about half an hour ago. She opened the refrigerator to see. Writhing with shrimp and see suffering from the cold weather. Tanya Martin recognized that persistence. Anyone who has suffered so much shrimp. Women were more satisfied. After suffering already. She dumped!

As a child, Tanya Martin. I think she did not sin against you whatsoever. Her parents did not know that she had done such deeds. She will play regularly. Invite friends to play with sometimes. Shrimp was her suffering. There are all sizes for many years if well maintained, then the hundreds.

Some of her friends have warned. Torture animals such as Sin. Effective action can be traced back to her time. But then Tanya Martin did not care and do not be afraid because the past you never seen shrimp that can be caught, she kept in the freezer so that it is thought of Tanya Martin when she found that action and The action is the same action as straightforward. If she caught shrimp are shrimp that have caught her Freeze Freeze freezer as well.

Sometimes parents see her daughter play with it. Admonition was taught not to do. Because it is not good. Tanya Martin, but it’s not. Quit the application. I still catch shrimp in the freezer so the same. She felt the animal’s suffering is good.

Tanya wrote the legislation that made it gradually. Creeping behind her back involuntarily. She had no idea that I was even going to come to work. But she did just that. Shrimp, they died out. It’s got to be something she was not sure. I did not realize that. Shrimp hundreds she took it to death and then left free freezer. There may be resentment towards her feud was not hard.

I had no idea what she never expected it would happen little by little at first she did not know what was going on with her life. She often breathe air. Inconvenience and a stuffy nose. Sometimes recurrent heavy Breathing to return to normal, it suffered almost died!

Women have to check at the hospital. Doctors said that she is allergic to. And asthma. While there, she thought. What disease is not serious. The moment was lost. Because the disease is not terrible.
But the idea that it would be contrary Tanya Martin. Because every time she calls it. From asthma. She was suffering a lot. Especially in the winter. Her suffering. I breathe it out. Each breath heavily it is for her. If her breathing is not just a matter of seconds. That means her life ever.

At the time I thought she had the shrimp catch in the left free trial. It apparitions of her when I breathe out. I suffered all the time.

Shrimp and see them appear frequently in her mind she thought that what she is now. Presumably as a result of the action that did that as a child. How she suffered. Shrimp would suffer as well. Karma is gradual. Manifested in her mind more and more.

Tanya Martin suffered martyrdom for many years. Until her admission to the University. Suffering is gradually mitigated. But it’s not exactly. And what she has learned throughout the years is the law of karma. She happens to be unavoidable. What she is. It was what she had done that.

Tanya Martin today I tried every possible way. To the power of the bad karma that she had committed it. What is palliative. And I will devote all her time to the charity. She had the shrimp to catch them tortured to death. This will make her feel a bit more comfortable.

Evil has never made anyone happy. Avoid evil deeds from one second before the action that can be traced back to ourselves. Effective action to Tanya Martin is experiencing now is only one example. There are many who have been affected by their evil deeds. Fate and effects of the action. It is confirmed by the experience of those people that is absolutely true.